Organizacja

Zarząd


KORONA Candles S.A. jest Spółką polską z udziałem kapitału zagranicznego. Powstała w 1992 roku w Wieluniu w województwie łódzkim jako spółka z o.o., a w kwietniu 2005 r. przekształciła się w spółkę akcyjną. Organem zarządzającym i wykonawczym KORONA Candles S.A. jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:


Andrzej Wróbel
Prezes Zarządu

Paweł Sekieta
Wiceprezes Zarządu Ds. Finansowych